Elektronika

Telefony

Mobilní telefon je elektronické mobilní zařízení, které umožňuje uskutečňovat telefonní hovory. Mobilní telefony vybavené operačním systémem mohou v mnoha ohledech nahradit osobní počítače.

Číst více

Počítače a notebooky

Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač je elektronický a skládá se z hardwaru, který představuje fyzické části počítače a ze softwaru.

Číst více

Co je to vlastně elektronika?

Elektronika je elektrotechnický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic, zejména pomocí polovodičů.

Číst více